O SPOLEČNOSTI

Hlavní náplní společnosti ID.EST CZ, s.r.o. jsou kvalitní sofistikované softwarové řešení splňující požadavky nejnáročnějších. Systémy vyvíjené od vzniku společnosti v roce 2013 řeší výpočet mezd, efektivní řízení lidských zdrojů, docházkový režim osob, kontrolu vstupů a pohybu, zefektivňují možnosti stravování, zpřehledňují pohyby návštěv, zakázek a pracovní náplně zaměstnanců. Systémy byly a jsou vyvíjeny na základě reálných potřeb zákazníků z praxe. Zaměstnanecké systémy, které komplexně obsáhnou problematiku dnešní moderní doby, náročnost aktuální legislativy, jsou výsledkem vysoké kvalifikovanosti a dynamiky pracovního nasazení. Slučitelnost jednotlivých modulů dělá produktový balík atraktivním a uživatelsky příjemným.

SENSE

MAGMA

HARDWARE

V prosinci 2019 společnost ID.EST CZ, s.r.o. odkoupila od společnosti AUTOCONT část podniku věnující se vývoji a údržbě personálního a mzdového systému MAGMA HCM. Začleněním personálního a mzdového systému do svého portfolia dokáže společnost ID.EST CZ komplexně softwarově obsloužit HR oddělení českých a slovenských společností.

Propracovaností a širokým záběrem se naše produkty řadí mezi vysoce customizované softwarové řešení vhodné zejména pro společnosti s větším počtem zaměstnanců, ale naše know-how vědí ocenit i menší společnosti. Kvalitní a léty ověřený hardware, školení, servis a údržba systémů jsou samozřejmostí při naší další spolupráci.