INFORMAČNÍ SYSTÉM MAGMA HCM

Magma HCM (Human Capital Management) je moderní informační systém, který plně podporuje práci s lidskými zdroji, což patří mezi nejdůležitější oblasti řízení firem a organizací. Více než 20 let pomáháme klientům optimálně zvládnout firemní procesy díky aplikaci, vyvíjené přímo v ID.ESTe. Samozřejmostí je fungování v souladu se slovenskou a českou legislativou.

Díky své funkcionalitě, vlastnostem a schopnostem se Magma HCM dokáže přizpůsobit potřebám nejen podniků různých velikostí a zaměření, ale i institucí či úřadů. Rozdělení funkcionality do edic umožňuje postupné zpřístupnění funkcionality podle aktuální potřeby zákazníka. Licence pro každou edici obsahuje kompletní funkcionalitu.

Magma Personalistika

Komplexní systém zastřešující evidenci personálních údajů o zaměstnancích

Magma Mzdy

Komplexní systém zastřešující oblast zpracování mezd v souladu s platnou slovenskou a českou legislativou

Magma Vzdělávání

Komplexní systém zastřešující evidenci legislativních školení a rozvojových školení a kontrol řízení vstupů a výstupů

Magma Systemizace

Komplexní systém pro tvorbu organizační struktury organizace a kategorizace zaměstnanců podle interních potřeb v návaznosti na oficiální statistiky

Magma Benefity

Systém pro tvorbu sociálních programů, definici účelů, nastavení přídělů

V systému je možné samostatně zpracovávat agendu pro více nezávislých účetních subjektů i skupiny firem, což optimalizuje cenu. Systém má kromě české verze i českou jazykovou mutaci.
V systému jsou naprogramovány různé kontroly, které si definuje samotný uživatel: konec zkušební doby, konec doby určité, konec platnosti lékařské prohlídky, BOZP školení, případně školení, které nese v sobě povinnost opakovat školení, prohlídku a množství dalších.

Magma HCM nabízí podporu především v následujících oblastech:

 • tvorba podnikové architektury (modul Systemizace)
 • personální evidence a administrativa (modul Personalistika)
 • zpracování mezd a platů (modul Mzdy)
 • rozvoj a příprava zaměstnanců (modul Vzdělávání)
 • benefity a péče o zaměstnance (modul Benefity)

Přínosy:

 • Okamžitá dostupnost analytických informací z oblasti HCM ve formě přehledných reportů
 • Jednoduchá evidence a dokladování zajištění požadavků ISO a jiných norem
 • Podpora pro plánování a analýzy personálních nákladů včetně vyhodnocování účelnosti a efektivity jejich vynakládání
 • Přehledné výstupy, konsolidované účetní doklady, rekapitulace mzdových nákladů
 • Zjednodušení a zautomatizování administrativních činností, zvýšení produktivity práce ve správě a řízení lidských zdrojů
 • Všechny údaje na jednom místě, snížení chybovosti

Výhody:

 • Dlouholetý kontinuální vývoj systému
 • Rozvoj systému podle vývojových trendů v personální oblasti
 • Flexibilní zlepšování funkcionality dle potřeb uživatelů
 • Praxí ověřená spolehlivý provoz v podnikatelských subjektech různého typu
 • Jednoduchá administrace a správa aplikace, uživatelská parametrizace
 • Množství relevantních standardních sestav a výstupů, jednoduchá tvorba vlastních sestav, podpora kontingenčních tabulek
 • Integrace modulů, jediná datová základna
 • Intuitivní ovládání, uživatelsky příjemné prostředí
 • Podpora single-sign-on (SSO) nebo LDAP s využitím centrální služby Active Directory