SENSE Working Tools

Hlavní funkcionality

  • Schvalovací workflow, objednávání pomůcek
  • Výdej pomůcek pomocí karty zaměstnance
  • Sledování expirace přidělených pomůcek
  • Inventarizace a vrácení pomůcek při skončení pracovního poměru
  • Definovatelné kategorie a sady pracovních pomůcek
  • Sledování velikostí, potvrzení velikosti oblečení zaměstnancům pomocí kiosku
  • E-mailové notifikace

SENSE Working Tools je podpůrný systém pro sledování pracovních a ochranných pomůcek zaměstnanců včetně přiděleného firemního majetku, s poskytnutím okamžitých a přehledných informací.

Modul spolupracuje s mzdovým a personálním systémem Magma HCM.