Magma Benefity

Systém podporuje tvorbu sociálních programů. V rámci programu je možné definovat účely použití.

Zároveň systém umožňuje nastavit příděly (příděl jednou částkou na celý rok, příděl na osobu a měsíc, příděl z tvorby sociálního fondu). Následně je možné plánovat – individuálně / hromadně, zapisovat čerpání, provádět přehledy čerpání. Každý zaměstnanec má svou evidenční kartu benefitů.

V případě, že je s účelem nadefinována konkrétní mzdová složka je možné vytvářet dávky a následně importovat čerpání do mezd. Součástí modulu jsou k dispozici nadefinované sestavy.