SENSE Visit

Hlavní funkcionality

  • Okamžitý přehled návštěvníků a vozidel v areálu společnosti
  • Systém povolení pro návštěvníky a vozidla, E-mailová notifikace a schvalování povolení nadřízenými
  • Černá listina nepovolaných návštěvníků, vozidel a společností
  • Kontrola platnosti znalostí bezpečnostních předpisů návštěv, elektronický podpis na tabletu
  • Kiosk – terminál pro zadávání vstupních údajů přímo návštěvníkům, výdej návštěvní karty
  • Možnost automatického čtení SPZ vozidel, OCR kamery
  • Návštěvní portál pro areál, ve kterém je více společností, počítání a fakturace vstupů
  • Vyvolávací systém vozidel

SENSE Visit je profesionálně navržené řešení návštěvního systému pro celkový přehled pohybu a kontrolu řízení vstupů a výstupů návštěv v areály společnosti, s plnou podporou propojitelnosti s přístupovým a evakuačním systémem. Okamžitá dostupnost informací o stavu návštěvníků a vozidel společnosti je z hlediska bezpečnosti při nepředvídatelných situacích velká devíza našeho systému. Systémovou integrací návštěvního s firemním docházkovým systémem Vám naše řešení poskytne komplexní informace o zautomatizování kontrole oprávněnosti návštěvy pracovníků na pracovišti.

Modul spolupracuje s dalšími moduly SENSE, jako je docházkový systém, přístupový systém, modul Dodavatelé.