Magma Systemizace

Pomocí tohoto modulu je možné popsat organizaci a kategorizovat zaměstnanců podle interních potřeb v návaznosti na oficiální statistiky (např. CZ ISCO) i definovat pracovní pozice. Umožňuje tvorbu organizační struktury v čase, vykreslení stavu nadřízenosti a podřízenosti a zároveň umožňuje různé výstupy (grafické zobrazení organizační struktury, pracovních míst, analýza pracovních míst – volné, obsazeno). Mnoho evidenčních i vyhodnocovacích činností je automatizovaných, například zadávání požadavků pro pracovní pozici, zadávání společných výchozích údajů na pozici (středisko, nákladové středisko, kalendář, …). Následně je možné vyhodnocovat neshody mezi požadavky pracovní pozice a její plněním ze strany zaměstnance.