Magma Vzdělávání

Modul nabízí nástroj pro úplnou evidenci vzdělávacích akcí – jednorázových nebo opakovaných prověrek, školení, kurzů a pod. V rámci systémových kontrol pak program sleduje končící platnost takto evidovaných vzdělávacích aktivit. V dostatečném předstihu informuje uživatele o povinnosti opakovat příslušnou prověrku nebo školení pro konkrétní zaměstnance.

Modul umožňuje důsledně kontrolovat a vyhodnocovat vzdělávací procesy, vytvářet a shrnovat požadavky na vzdělávání a z nich plánovat a realizovat vzdělávací akce. Propojení na ostatní funkcionality systému umožňují v maximální míře využívat automatizovat při plánování (cyklické školení, neshody mezi požadavky na pracovní pozici a kvalifikaci zaměstnance apod.) A následně z plánů převzít seznam zaměstnanců pro konkrétní akci. Systém poskytuje podporu i při vybudování plánů vůči reálné absolvovanému vzdělávání.

V rámci tohoto modulu je možné tvořit vlastní číselník vzdělávacích aktivit, číselník dodavatelů, číselník způsobů ukončení školení apod.

Systém umožňuje vytvářet vzdělávací akce, plánovat účastníků na akce, zapisovat absolvované aktivity individuálně do evidenční karty zaměstnance, případně provést hromadný zápis do evidenčních karet zaměstnanců v případě hromadných školení.

V modulu se nacházejí různé sestavy (evidenční karty, absolvované aktivity, cyklické prověrky, porovnání plánu a skutečnosti apod.).