Magma Personalistika

Představuje základní část systému, která je nezbytná pro všechny ostatní oblasti. Obsahuje personální evidenci o zaměstnancích: od osobních údajů, přes úplnou evidenci všech aspektů pracovního poměru, až po začlenění v rámci struktury firmy. Poskytuje i funkcionalitu, která v souladu s legislativou a zažitými firemními zvyklostmi zajistí účelné a automatizované zpracování administrativy. Za oblast lidských zdrojů poskytuje potřebné přehledy a podklady firemnímu controllingu.

Personalistika pracuje v reálném čase, je nezávislá na stavu zpracování mezd. Umožňuje online, nebo dokonce v předstihu reagovat na události či změny a včas připravit podklady pro mzdy.