SENSE Surveys

SENSE Surveys je funkcionalita webové části docházkového systému na realizaci průzkumů mezi zaměstnanci společnosti. Pomocí docházkového terminálu nebo kiosku je možné vyzvat zaměstnance při příchodu do práce, nebo odchodu z práce na zodpovězení otázky, přičemž odpověď je zaznamenána v databázi a je jednoznačně přiřazena danému zaměstnanci, který se identifikoval svou docházkovou kartou. Licenčně je zpřístupněna všem zákazníkům využívajícím Sense Times Web, je nutné jen nastavení na straně docházkového snímače a softwaru.

Vhodné využití našla tato funkcionalita v době pandemie spojené s COVID-19, kdy jsou zaměstnavatelé nuceni získávat od zaměstnanců různé informace. Zákazníci využili tuto funkcionalitu např. na otázky:

V případě, že docházkový snímač je propojen s turniketem, může se při určité odpovědi zaměstnance turniket neotevřít a tím zamezit zaměstnanci přístup na pracoviště, resp. ho nasměrovat do speciální místnosti na dořešení.

Průzkum lze spouštět opakovaně, např. jednou za týden. Samozřejmě je možnost měnit otázky. Každý průzkum a je uložen v databázi a je možné ho vyhodnotit, případně využít odpovědi zaměstnanců v případě kontroly.

V případě zájmu o nastavení průzkumů ve Vaší společnosti, nebo pokud potřebujete více informací o produktu, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře.

Go to Top