SENSE Small Purchase

Hlavní funkcionality

  • Definování kategorií výdajů
  • Evidence informací o nákupu, sken bločku
  • Schvalovací workflow, e-mailová notifikace
  • Zaúčtování výdajů ve smyslu legislativních pravidel (I0, IA, T1, nedaňové výdaje)
  • Automatické zaúčtování do účetního softwaru
  • Zaúčtování výdajů cestovních náhrad

SENSE Small Purchase je flexibilní řešení pro zpracování všech výdajů zaměstnanců společnosti. Modul obsahuje přehled všech nákupů, které uživatel vytvořil. Poskytuje 3 úrovně pohledů: žadatel, schvalovatel a účetní.

Modul spolupracuje s docházkovým systémem SENSE Times a s modulem pro evidenci cestovních příkazů SENSE Travel orders.