SENSE Times

Hlavní funkcionality

  • Tvorba vlastních kalendářů, pravidel, šablon, tiskových sestav
  • Workflow schvalování nepřítomností
  • Sledování nákladovosti středisek
  • Absentizmus zaměstnanců – vývojové trendy
  • Evidence přepravy zaměstnanců v autobusech
  • Možnost průzkumů u zaměstnanců formou otázky na docházkovém terminálu / kiosku
  • Výpočet nároků na stravenky

Sense Times je moderní komplexní docházkový systém pro všechny typy společností. Využívá vlastní docházkové terminály se 7″ dotykovým displejem, virtuální terminály, nebo kiosky. Pro práci s docházkovými daty lze využít plného klienta, nebo webový portál.

Modul spolupracuje s dalšími moduly SENSE, jak je stravovací systém, přístupový systém, návštěvní systém, úkolový systém, evidence cestovních příkazů, vzdělávacích aktivit, lékařských prohlídek atd. Samozřejmostí je propojení se mzdovým a personálním systémem Magma HCM.