SENSE Jobs

Hlavní funkcionality

  • Definování projektů, fází a milníků projektů
  • Definování kapacity a zaměstnance projektu
  • Plánování kapacit úloh v hodinovém, procentuálním vyjádření, nebo finančním ohodnocení
  • Vyhodnocení projektů
  • Přehled kapacity a vytíženosti zaměstnanců

SENSE Jobs je systém pro evidenci pracovních úkolů pro sledování a vyhodnocování nákladů na jednotlivých projektech společnosti s přímým propojením na docházkový systém.

Modul spolupracuje s docházkovým systémem SENSE Times a s modulem pro evidenci cestovních příkazů SENSE Travel orders.