SENSE Employee Testing

Hlavní funkcionality

  • Definice testů, otázek a odpovědí
  • Náhodné nebo jmenné přiřazení testu
  • Okamžité vyhodnocování testů, statistiky
  • Přihlášení na test kartou
  • Možnost použít kiosk
  • Vyzvání k opětovnému testu po neúspěšném absolvování

SENSE Employee Testing je moderní modul pro testování znalostí zaměstnanců. Pracovníci provádějící výrobní operace jsou jednoduchým testem vyzváni k zodpovězení otázek z jejich oboru činnosti. Je ideálním nástrojem na periodické zjišťování znalostí a schopností zejména výrobních zaměstnanců s cílem zjištění efektivity vzdělávacích aktivit ve společnosti.

Modul spolupracuje s modulem SENSE Work Instructions.