INFORMAČNÍ SYSTÉM SENSE

Informační systém SENSE je komplexní nástroj primárně zaměřen na sběr a vyhodnocování dat od zaměstnanců společnosti. Díky identifikačním čipem (např. Docházková karta, přívěsek apod.) Zaměstnanců a zařízení pro čtení těchto čipů (vstupní čtečky, docházkové snímače, turnikety, kiosky apod.) Dokáže systém efektivně nejen vyhodnocovat docházku zaměstnanců, pohyb zaměstnanců či návštěv po objektu, stravování zaměstnanců, ale také sledovat potřebné školení u zaměstnanců, externistů a různých dodavatelů, řešit odměňování zaměstnanců, benefity, domácí i zahraniční cestovní příkazy, vydávání pracovních pomůcek apod. Pomocí OCR kamer je možné číst evidenční čísla vozidel a sledovat tak i pohyb vozidel v areálu společnosti.

SENSE Times

Sense Times je moderní komplexní docházkový systém pro všechny typy společností

SENSE Access

SENSE Access je flexibilní řešení řízení přístupů, okamžitého sledování a kontroly pohybu osob

SENSE Visit

SENSE Visit je profesionálně navržené řešení návštěvního systému pro celkový přehled pohybu

SENSE Canteen

SENSE Canteen je flexibilní jídelní systém s komplexním pokrytím činností, které se týkají objednávání a vydávání jídel

SENSE Jobs

SENSE Jobs je systém pro evidenci pracovních úkolů pro sledování a vyhodnocování nákladů

SENSE LKW

SENSE LKW komplexně zastřešuje organizaci nákladní dopravy společnosti

SENSE Travel Orders

SENSE Travel Orders zajišťuje komplexní řešení schvalování a vyhodnocení tuzemských a zahraničních cestovních příkazů

SENSE Working Tools

SENSE Working Tools je podpůrný systém pro sledování pracovních a ochranných pomůcek zaměstnanců

SENSE Work Instructions

SENSE Work Instructions je moderní řešení pro evidenci a sledování nejen zákonných školení zaměstnanců společnosti

SENSE Education

SENSE Education je moderní nástroj pro rozvoj znalostí a znalostí zaměstnanců

SENSE Medical Examinations

SENSE Medical Examinations je moderní řešení pro evidenci a sledování nejen zákonných lékařských prohlídek zaměstnanců společnosti

SENSE Benefits

SENSE Benefits je modul pro evidenci s sledování čerpání benefitů zaměstnanci podle platných interních pravidel společnosti

SENSE Rewards

SENSE Rewards je modul pro výpočet odměn zaměstnanců. Umožňuje nadřízeným definovat nové odměny nebo přerozdělit vypočtené odměny

SENSE Employee Testing

SENSE Employee Testing je moderní modul pro testování znalostí zaměstnanců

SENSE Suppliers

SENSE Suppliers je moderní modul pro sledování certifikaci zaměstnanců dodavatelů (živnostníků)

SENSE Small Purchase

SENSE Small Purchase je flexibilní řešení pro zpracování všech výdajů zaměstnanců společnosti

SENSE Reservations

SENSE Reservations je moderní řešení pro správu a rezervaci firemních prostředků

Hardware a spotřební materiál pro IS SENSE