SENSE Suppliers

Hlavní funkcionality

  • Evidence dodavatelů a jejich zaměstnanců
  • Matice prováděných činností dodavatele, požadovaných znalostí a certifikátů
  • Sledování expirační doby a potřeby proškolení dodavatelů
  • Schvalovací workflow
  • Online přehled přítomných dodavatelů a jejich aktivity ve společnosti
  • Nahrávání skenu certifikátů dodavatelů

SENSE Supliers je moderní modul pro sledování certifikaci zaměstnanců dodavatelů (živnostníků). V návaznosti na přístupový a návštěvní systém lze dodavatelem zamezit vstup do společnosti při nesplnění potřebných certifikací a kritérií.

Modul spolupracuje s docházkovým systémem SENSE Times, s návštěvním systémem SENSE Visit a přístupovým systémem SENSE Access.